CV

Bakgrund

Född 1958, svensk medborgare. Bosatt i Stockholm.

Personliga egenskaper

Mjukvaruarkitekt och utvecklare inom en rad olika tillämpningsområden.

Jag är speciellt intresserad av teknologier, designmönster, verktyg och metoder som möjliggör pragmatisk, snabb utveckling av mjukvara med hög kvalitet inom Java-sfären.

Eftersom jag hellre ägnar mig åt kreativt än repetitivt arbete ligger automatiserade bygg-, test- och releaseprocesser mig varmt om hjärtat.

Jag är pragmatisk och allmänbildad. Jag har lätt för att lära och för att omsätta ny kunskap i praktiken. Jag behärskar engelska väl i tal och skrift.

Jag blir aldrig trött på att lära mig nya saker. Det ligger alltid en fackbok på nattuksbordet, och jag följer ett stort antal mailinglistor och RSS-flöden som har med mina teknikområden att göra. Jag har ofta rollen som technology scout i mina uppdrag. 

Jag har över 25 års erfarenhet av mjukvaruutveckling inom telekom, internet, bank, försvar och e-gaming.

Jag har jobbat med Scrum och XP på heltid sedan 2006, en stor del av tiden i ett team distribuerat mellan Stockholm, Ukraina och Malta.

Mina specialiteter: Webb- och Androidutveckling med Java, JavaScript, jQuery, HTML5, CSS3, AspectJ, Groovy, Spring, Spring Security, Spring Integration, Tapestry, Terracotta, Hibernate, MongoDB, MySQL, Gradle, Maven, Ant, Open-Source, OOA/OOD, AOP, Test-Driven Development (TDD), AMQP, RabbitMQ, JMS, EAI, JAX-RS, JAX-WS, Jenkins, Hudson, Nexus, Chef, Sonar.

Ett annat område som jag behärskar bra är Software Configuration Management med Perforce. Jag har varit med och infört Perforce hos ett stort antal av mina kunder. Ofta i samband med införande av Continuous Integration (CI) och förbättrade byggprocesser.

Jag är även duktig på Linux systemadministration med Debian och Ubuntu.

Privat är jag även intresserad av musik, hundar och friluftsliv.

Tidigare jobb

Konsult, Crisp AB, 2008-

Senior Software Architect and Developer, Tain AB, 2006 - 2008

Configuration Manager, Tain AB, 2005 - 2006

Egen konsult, Hallin IT, 1994 - 2005

Konsult, Communicator InfoTech AB, 1991 - 94

Programvarukonstruktör, Ericsson AB, 1983 - 91

Utbildning

Civilingenjör E, KTH 1979 - 83

Signalmekaniker, Stabs och Sambandsskolan 1978 - 79

Gymnasieingenjör, Thorildsplans gymnasium 1974 - 78

Uppdragshistorik