CV

Olle Hallin
Bakgrund

Född 1958, svensk medborgare. Bosatt i Stockholm.

Personliga egenskaper

Mjukvaruarkitekt och utvecklare inom en rad olika tillämpningsområden.

Jag är speciellt intresserad av teknologier, designmönster, verktyg och metoder som möjliggör pragmatisk, snabb utveckling av mjukvara med hög kvalitet inom Java-sfären.

Eftersom jag hellre ägnar mig åt kreativt än repetitivt arbete ligger automatiserade bygg-, test- och releaseprocesser mig varmt om hjärtat.

Jag är pragmatisk och allmänbildad. Jag har lätt för att lära och för att omsätta ny kunskap i praktiken. Jag behärskar engelska väl i tal och skrift.

Jag blir aldrig trött på att lära mig nya saker. Det ligger alltid en fackbok på nattuksbordet, och jag följer ett stort antal mailinglistor och RSS-flöden som har med mina teknikområden att göra. Jag har ofta rollen som technology scout i mina uppdrag. 

Jag har över 25 års erfarenhet av mjukvaruutveckling inom telekom, internet, bank, försvar och e-gaming.

Jag har jobbat med Scrum och XP på heltid sedan 2006, en stor del av tiden i ett team distribuerat mellan Stockholm, Ukraina och Malta.

Mina specialiteter: Webb- och Androidutveckling med Java, JavaScript, jQuery, HTML5, CSS3, AspectJ, Groovy, Spring, Spring Security, Spring Integration, Tapestry, Terracotta, Hibernate, MongoDB, MySQL, Gradle, Maven, Ant, Open-Source, OOA/OOD, AOP, Test-Driven Development (TDD), AMQP, RabbitMQ, JMS, EAI, JAX-RS, JAX-WS, Jenkins, Hudson, Nexus, Chef, Sonar.

Ett annat område som jag behärskar bra är Software Configuration Management med Perforce. Jag har varit med och infört Perforce hos ett stort antal av mina kunder. Ofta i samband med införande av Continuous Integration (CI) och förbättrade byggprocesser.

Jag är även duktig på Linux systemadministration med Debian och Ubuntu.

Privat är jag även intresserad av musik, hundar och friluftsliv.

Tidigare jobb

Konsult, Crisp AB, 2008-
Senior Software Architect and Developer, Tain AB, 2006 - 2008
Configuration Manager, Tain AB, 2005 - 2006
Egen konsult, Hallin IT, 1994 - 2005
Konsult, Communicator InfoTech AB, 1991 - 94
Programvarukonstruktör, Ericsson AB, 1983 - 91

Utbildning

Civilingenjör E, KTH 1979 - 83
Signalmekaniker, Stabs och Sambandsskolan 1978 - 79
Gymnasieingenjör, Thorildsplans gymnasium 1974 - 78

Uppdragshistorik

Transmode AB
2013-
Vidareutveckling av Transmode Network Manager (TNM)

Medverkan i ett av de scrumteam som jobbar med TNM. Första delen av uppdraget bestod i att skriva om beräkningsmotorn för den MTOSI konnektivitetsmodell som ligger till grund för många andra funktioner i TNM. Jag ingick i ett tremannateam, och vi lyckades förbättra prestandan med 148 gånger.

(Konfidentiellt kundnamn)
2012
Framtagande av arkitektur och prototyp för en tradingapplikation

Målet var att visa att det går att uppnå de prestanda som behövs för effektiv trading. Konsistent korta svarstider är av yttersta vikt för denna typ av applikation.

Lösningen bygger på en JavaScript/jQuery/HTML5/CSS3-applikation som pratar Ajax med en Javabaserad tradingserver som i sin tur är kopplad till en AMQP-buss, till vilket ett traditionellt affärssystem är anslutet.

I uppdraget ingick även att bygga en vertikal prototyp för lösningen.

Expekt.com
2011-2012
Android och Mobile Web Developer
Var med och tog fram Expekts Android-app och mobilsajt för live betting.

Design av client-serverprotokoll för både Androidappen och mobilsajten baserat på HTTP/JSON. Protokollet är utformat för riskfri protokollevolution.

Jobbet innebar även att sätta upp en miljö för testdriven Androidutveckling.

Expekt.com
2009-2011
Senior Software Architect, Java Developer, Configuration Manager, Systems Administrator
Jobbade i det team som ansvarade för Expekt.coms javabaserade service- och integrationslager.

Införde HTTP sessionsreplikering med hjälp av Terracotta.

Ansvarade för versionshantering (Perforce), byggskript (Maven), CI (Hudson) samt metrics (Sonar). Skapade en miljö för helautomatiserade lasttester (funkload).

Ansvarade för utvecklingsavdelningens Linuxbaserade serverfarm, och dess virtualiseringslösning (kvm).

 Se även Tain nedan, eftersom Expekt.com år 2009 köpte loss Tains Betting-produkt och tillhörande utvecklingsteam.

PAF AB
2008-2009
CM/CI Expert, Senior Software Architect and Developer, Java
Medverkade som expert i den grupp som moderniserade versionshanteringen och byggmiljön. Detta innebar konkret byte från CVS till Perforce, från Ant+Ivy till Maven. Hjälpte även till med förbättringar av PAF:s CI-miljö (QuickBuild).

Ingick i Architects Forum, som drog upp riktlinjerna för PAFs migrering till en tjänsteorienterad arkitektur.

Jobbade i det utvecklingsteam som ansvarade för PAF:s integration mot två stycken pokernätverk. 


Tain AB
2006 - 2008
Senior Software Architect and Developer, Java
Framtagande av Tain Commons Platform, vidareutveckling av Betting-produkt. Arkitekt för ny produkt för white label betting.

Tain AB
2005 - 2006
Configuration Manager, Perforce, Maven
 Genomförde byte från en kaosartad CVS oc h Ant-miljö till Perforce och
Maven.

EssNet AB
2004 - 2005
Systemarkitekt, Java
Framtagande av en J2EE-baserad systemarkitektur för spel- och
lotteritjänster. Systemarkitekt, metodansvar, verktygsansvar. Val av
tredjepartsprodukter. Configuration Management. Testdriven utveckling.

Hallin IT AB
2003 - 2005
Systemutveckling, Java
Skapande av internettjänsten Föreningshotellet.nu i egen regi.
Föreningshotellet.nu var en webbtjänst för föreningars interna    
administration och kommunikation. Systemarkitekt, val av teknologi,
metodutveckling, systemutveckling, configuration management.

SaabTech AB
2002 - 2004
Systemförvaltning, Ada, Java/Swing
Vidareutveckling av stridsledningssystem för flygvapnet.

BT Ignite/Telenordia
2000 - 2002
Integrationsarkitekt
Totalt teknisk ansvar för EAI-projekt vilket innebar: Framtagande av
mjukvaruarkitektur. Val av teknologi (J2EE+XML). Val av
tredjepartsprodukter. Design och implementation av integrationsserver.
Uppbyggnad av utvecklingsmiljö. Configuration Management.

Telenordia
1999 - 2000

Design och implementation av systemövervakning, SNMP
Övervakning av internettjänster med hjälp av SNMP och OpenView.
Uppdraget innebar totalansvar inklusive kravanalys, design,
implementation, utbildning, driftsättning och support.
Införde även stöd för versionshantering av systemkonfiguration i Telenordias serverfarm.

Ericsson
1994 - 2000
Systemutveckling, C++
Utveckling av Network Management-lösningar för AXD301 och Eripax.

FMV via Generic
Systems AB

1994
Programvarukonstruktör, Visual C++
Utveckling av Windowsklient till MobiLink, som är ett Mobitexbaserat meddelandehanteringssystem.

Ericsson
1986 - 1990

Programvarukonstruktör, Ada
Design, implementation och test av Network Managementprodukten
NM400.

Ericsson
1983-1986
Programvarukonstruktör, 6809-assembler
Framtagande av bl.a. drivrutiner för X.21 och X.71-protokollen.